۱۳۹۰ خرداد ۱۵, یکشنبه

خدا عادل است، اگر مردم ایران مثل دیگر کشورها شاد و آزاد و مرفه بودند خدا عادل نبود!

لیاقت ما بدتر از اینهاست . چطور میتوان انتظار داشت مردم ایران که با این بی تفاوتی نسبت به خون های ریخته شده بر کف خیابان ، با این نشستن در خانه ها و دنبال کردن اعتراضات از ماهواره و بالاترین، با این تحلیلهای سیاسی و اقتصادی در تاکسی و مرگ بر گفتنها و درود فرستادنهای بی پشتوانه و این خواب دو هزار و پانصد ساله مانند بقیه مردم دنیا که جنگیدند ، خون دادن تا آزادی واقعی بدست بیاورند ، آزاد باشند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر